در حدیبیه دلواپسان بودند یا بی بصیرتان؟

هجمه علیه دلواپسان و تطبیق بر حوادث تاریخی در پیام های متعدد منتشرمی شود از جمله پیام زیر :

 

آهای دلواپسان آهای.............. اگر شما درسال ششم هجرت. همراه پیامبر برای حج بودید چکار میکردید پیامبر پس از هجرت ازمکه و پس از گذشت شش سال جنگ با کفار قریش (جنگ بدر -احد- خندق........) تصمیم گرفت با تعدادی ازمسلمانان از مدینه عازم مکه شود ... وقتی به نزدیکی مکه رسیدند (حدیبیه) نماینده ای را جهت مذاکره با کفار فرستاد ند.

  ادامه مطلب  
   + نجمه نوری - ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٤/۳

باز هم شمشیری علیه شعائر دین در قالب داستانی عاطفی!!!!

یکی از پیامهایی که در فضاهای مجازی با هدف تخطئه احکام دین در حال انتشار است پیام زیر است که با دقت نظر در این پیام مغلطه و حس کینه به اسلام و روحانیت در آن مشاهده می شود .

به بررسی پیام و پاسخ آن می پردازیم

امروز رفته بودم میوه فروشی. آقای مسنی که از دست های پینه بسته اش به نظر می آمد کارگر است، یک کیسه پر از زردآلوی درشت و مرغوب روی ترازو گذاشته بود.

 

 

 

 

  ادامه مطلب  
   + نجمه نوری - ۱:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٤/۳