صادق هدایت از مرغ حرف می زند !!!!!!!!!!!!

در روزگاری که همه از "مرغ" حرف می زنند کسی از "خروس" نمیگوید، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه بیدارشدن..!

فانوسهای ده میدانند بیهوده روشنند!

و سگان ده نیز میدانند بیهوده بیدارند!!!

وقتی در روشنی روز دزدها به مهمانی کدخدا میروند!!

 "صادق هدایت"

پاسخ

صادق هدایت  از مرغ حرف می زد یا  خروس ؟

بی شک از خروس نمی گفت!!!

می پرسی چرا؟

کسیکه بیدار است ، دردمند است و در پی دوای درد

و خودکشی تنها راه بی دردی و غفلت است.

فانوسهای ده می دانند برای افراد نابینا بیهوده روشنند .

سگان ده نیز می دانند برای غافلان و آنانی که خود را به خواب زده اند بیهوده بیدارند.

   + نجمه نوری - ٤:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٥