مدارک شهادت حضرت زهرا (س) در کتب اهل سنت


چرا اختلاف در تقویم ها و تاریخ شهادت دیده می شود ؟

 

اول : دراثبات شهادت حضرت زهرا (س) مدارک از کتب اهل سنت کفایت می کند :

1 - تهدید عمر به آتش زدن خانه حضرت زهرا (س) توسط : ابن ابی شیبه (المصنَّف)، بلاذری (انساب الاشراف)، ابن قتیبه (الإمامة و السیاسة)، طبری (تاریش)، ابن عبد ربه (العقد الفرید)

2 – پشیمانی ابوبکر (در بیماری) از حمله به خانه حضرت زهرا(س): مبرّد (کامل)، مسعودی (مروج الذهب)، ابو عبید (الاموال)، طبرانی (معجم کبیر)، ابن عبد ربه (عقد الفرید)

3 – سقط شدن فرزند حضرت زهرا (س) بر اثر ضربه عمر در روز اخذ بیعت برای ابوبکر : ابن أبی دارم (میزان الاعتدال)، ابراهیم بن سیار نظام معتزلی (الوافی بالوفیات) 

دوم : در صدر اسلام مسائلی چون اشتفال به جنگ ، درگیری احزاب و گروه های سیاسی و... باعث شده بود مردم دغدغه ثبت تاریخی به صورت مکتوب نداشته باشند . لذا در بیشتر نقل های تاریخی اختلاف وجود دارد ( مانند تولد پیامبر ع )

سوم : در علت اختلاف در تاریخ شهادت حضرت زهرا (س) علل زیادی نقل شده است از جمله اینکه در نوشته‌های عربی قدیم از نقطه استفاده نمی‌شده است به‌همین خاطراعداد «هفتاد»(سبعون) و «نود» (تسعون) در زبان عربی مانند هم نوشته می‌شده است که برای تاریخ نویسان دوره‌های بعد قابل تشخیص از هم نبوده است.


/ 0 نظر / 8 بازدید