فتوای قتل میکی ماوس صادر شد

 

« محمد المنجد » مبلغ سوری وهابی مقیم سعودی طی فتوایی کشتن «میکی ماوس» را با توجه به اینکه موش نجس است، جایز دانست.

فتوای وهابیون

 این فتوا هیاهوی بزرگی در جهان ایجاد کرد و در صدر خبرهای کانال‌هال ماهواره‌ای خبری از جمله ABC، NBCو FOXقرار گرفت و به ریش مسلمان ها خندیدند که آیا این است اسلام ؟! این است کامل ترین دین ؟!

/ 0 نظر / 14 بازدید