سوئد وام بزرگ ایران رادریافت کرد !


2tb_گگ.pngپاسخ  

اول : اعطای این گونه وام ها نه تنها نشانی از عظمت و اقتدار ایران نیست بلکه خیانت آشکار حکومت پهلوی به اقتصاد و صنعت و بخش کشاورزی و.... ملت ایران بود زیرا درحالیکه ملت در حلبی آبادها زندگی می کردند و بسیاری از شدت فقر از تحصیل باز می ماندند میلیاردها مارک برای سهام کارخانه کروپ و مرسدس بنز آلمان و نظایر آن پرداخت کرد و طبق آمار بانک جهانی، 46% مردم ایران در سال 56 زیر خط فقر زندگی میکردند.  

 

دوم: وام میلیاردی به کشورهای اروپایی دادن، چیزی جز حاتم بخشی و ژست های توخالی برای جلب نظر دول متجاوز نبود. شاه درسالهاي آخر عمر درمصاحبه با صراحت اظهار داشت كه ايران به جهان غرب تعلق دارد. لذا ايران از درآمد نفت براي تقويت و كمك به دول استعماري و انحصارگر كه در نتيجه بحران اقتصادي به وضع دشواري دچار بودند استفاده كرد.

سوم: اگر به بخش کشاورزی (به عوض واردات از اقصی نقاط جهان که از نظر وابسته شدن به ابرقدرتها در این امر حیاتی بسیار خطرناک بود) و زندگی در روستاها توجه لازم و همه جانبه می‏شد و به علاوه قسمتی از سرمایه‏های هنگفتی که در بخش افسار گسیخته کارخانه سازی بکار برده شد صرف بهبود بهداشت، مسکن، آب و برق و فرهنگ و خدمات دیگر و بهبود و تقویت کشاورزی و دامپروری سنتی می‏شد، آیا هجوم روستائیان به شهرها و به نحوی که گذست صورت می‏گرف

/ 0 نظر / 5 بازدید