دینی که با آب خوردن در ملآ عام به خطر می افتد!!!!!!!!

1- هرجامعه ای برای حفاظت از هنجارهای تعریف شده اش ضوابط و مقرراتی در قبال هنجارشکنان وضع می کند .

وجود دادگاه ها ، زندان ها، مجازات ها و .... از این دسته قوانین محسوب می شوند .

اسلام به دلیل کامل و مترقی بودن تنها دینی است که قوانین اجتماعی دارد لذا مجازات های تعریف شده در اسلام نشانگر اهمیت به قوانین اداره جامعه است .

2- قوانین اجتماعی در اسلام از جانب خداوند ابلاغ می‌شود و بشر تنها حق دارد این قوانین را استنباط و اجرا کند.

3- کسیکه در یک حکومت اسلامی علناً روزه خواری می کند یک هنجار شکن محسوب می‌شود بنابراین باید مطابق با قوانین با او برخورد شود.

4- خوردن حق مردم در دین اسلام مجازاتی بسیار سنگین دارد تا جاییکه نماز گزار اگر آب وضویش یا مکانش یا ظرف آب وضویش یا حتی یک نخ از لباسش غصبی باشد نمازش باطل است.

رباخواران به عنوان کسانیکه با خدا می جنگند معرفی شده اند.

5- وجود آیات و روایات بسیاری در مورد رعایت حق مردم نشان از اهمیت موضوع دارد.

6- آنانی که اینگونه قلم علیه دین خدا می زنند و با تعصب خود مصمم شدند خدشه به دین دارد کنند بدانند که " والله متم نوره ولو کره الکافرون"

همچنین بدانند جزو یکی از دو گروهی هستند که ما هر روز در نماز از خدا درخواست می کنیم که از این افراد نباشیم

" غیرالمغضوب علیهم و لالضالین"

/ 0 نظر / 62 بازدید