انسان دوستی غرب!!!!!!!!!!!1

سوم : انتشار این خبرها تبلیغات و فریبکاری است برای نشان دادن چهره انسان دوستانه از غرب و با قرار دادن تصویر بارگاه شیعیان ، به اذهان چنین القا کنند که اسلام به ستمدیدگان و مستمندان جامعه بی تفاوت است .

آلمان با مهاجران چه رفتاری دارد؟ http://www.tasnimnews.com/Home/Single/836888

شرط  مبتذل دانمارک برای دریافت مهاجرت مسلمانان http://www.tabnak.ir/fa/news/131463/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

وضعیت مهاجران در انگلستان https://www.youtube.com/watch?v=NcmUTQp08tI

اینها مشتی از خروار است .

 

چهارم: چرا در مقابل کشتار مردم بی دفاع غزه و یمن ، جنایت در عراق و افغانستان و ...که الان در برابر چشم های آنها قتل عام می شوند وجدانهایشان خواب رفته و عکس العملی نشان نمی دهند ؟

البته انتظاری از این انسان نماها نداریم . همچنانکه پیش از این هم آزمایش شدند:

جنایت و نسل کشی در بوسنی ببینید شهدای ایرانی و برخوردهای دوگانه غرب  http://srebrenitsa.blogfa.com/category/1

نقش پررنگ بسیجیان ایرانی امریکا را هم به واکنش وادار کرده بود. http://www.alef.ir/vdca6un6649nme1.k5k4.html?15txt

و نفش غرب در این قضیه فاجعه بار http://hamshahrionline.ir/details/300173/Opinions/internationalviewpionts

کشتار مردم میانمار چه حس انسان دوستانه ای در غربیان برانگیخت؟ نهایت اینکه قاتل آن را نامزد جایزه صلح نوبل کردند؟  http://miyanmar.blogfa.com/

کشتار مسلمانان در افریقا http://realterrorist.blogfa.com/cat-1.aspx

و.....................

 

پنجم : چرا شیعیان در ساخت گنبد و حرم از طلا و ...استفاده می کنند ؟ بارها و بارها پاسخ داده شده

http://www.porseshkadeh.com/Question/31575/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%28%D8%B9%29-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7

/ 2 نظر / 10 بازدید
عشق به مردم

سلام خوبي دوست من؟ مطالب مفيدي داري به منم سر بزن نظر يادت نره!!!!!!

محمد

عالی بود