داعش به قران عمل می کند؟

پاسخ

اول: این شبهه سعی دارد رفتار داعش را منطبق با اسلام نشان دهد در صورتیکه  داعش یک گروه افراطی از حنبلی مذهب‎ها است که بعضی از روایات ضعیف را گرفته و به ان عمل کرده‌اند لذا دعوای اصلی داعش با اصل اسلام است     تکفیری‌های عضو داعش معتقدند به جای آنکه «خدا» پرستیده شود، کعبه پرستیده می‌شود و به همین دلیل باید خراب شود    همجنس بازی و فساد اخلاقی رهبران داعش  ، جهاد نکاح و ........ ماهیت ضداسلامی این گروه را افشا می کند.

دوم :  در این آیه حکم دزد یعنى کسى که به طور پنهانى و مخفیانه اموال مردم را مى برد بیان شده است . اجرای این حکم  تنها برای بار نخست ، انجام می شود و براى بار دوم و سوم احکام دیگرى دارد که در کتب فقهی بیان شده است . ‌

نسبت‌ به‌ هر دزدی‌ و به‌ هر گونه‌ و کیفیّتی‌ از دزدی‌ صورت‌ نمی‌گیرد. بلکه‌ قطع‌ ید سارق‌ در صورتی‌ است‌ که‌: دوازده‌ شرط‌ در او جمع‌ شده‌ باشد  بنابراین‌ قطع‌ دست سارق‌ در موارد بسیار اندکی‌ تحقّق‌ می‌یابد، آنهم‌ در صورتی‌ که‌ سرقت‌ و دزدی‌ دزد، در نزد حاکم‌ شرع‌، یعنی‌ مجتهد جامع‌ الشّرائط‌ به‌ اقرار و اعتراف‌ خود سارق‌ و یا به‌ بیّنه‌ و شهادت‌ دو نفر مرد متّقی‌ و عادل‌، به‌ ثبوت‌ برسد؛ و گرنه‌، حاکم‌ حکم‌ به‌ اجراء حدّ دربارۀ وی‌ نمی‌کند. و بریدن‌ دست‌ هم‌، عبارت‌ است‌ از بریدن‌ چهار انگشت‌ دست‌ راست‌ فقط‌: خِنصِر و بِنصر و وسطی‌ و مُسبِّحه‌ (سبّابه‌) و باید انگشت‌ ابهام‌ را که‌ شصت‌ است‌ باقی‌ گذارند؛ و تمام‌ کف‌ دست‌ نیز باید باقی‌ بماند

 

 سوم:  آیا کسانیکه توسط داعش قطع دست می شوند ،  سارق هستند ؟ مردان و زنان و بچه های بیگناه که مورد تجاوز و قتل های فجیع قرار گرفتند چه نسبتی با این آیه دارند؟

/ 0 نظر / 47 بازدید