موضوعاتی جهت پزوهش دروس معارف

الف) اصول دین

1-    چرا بعضی از دعا ها بی اثراست درحالیکه خداوند می فرماید« ادعونی استجب لکم»؟

2-    فلسفه ساختن کعبه چیست؟ با اینکه می دانیم خداوند جسم نیست و نیاز به خانه ندارد.

3-    فواید علمی قبله  چیست؟

4-    ایمان به قیامت چه اثری در اخلاق  و عمل انسان دارد؟

5-    بدن برزخی چیست؟ ( مادی یا معنوی است؟)

6-    آیا بهشت و جهنم الان وجود دارد؟ اگر هستند کجا یند؟

7-    نحوه مردن افراد چه رابطه ای با اعمال آنها دارد؟

8-    منظور از سکرات موت چیست؟

9-    فشار قبربه چه معناست؟(جسمی یا روحی ، کسانیکه جسمشان سوخته می شود یا غرق می شود یا....... چگونه است؟)

10-          میان «دنیا» و « زندگی بعد ازمرگ» چه رابطه ای است؟

11-          هدف از سوال و جواب در قبر و امدن نکیر ومنکر چیست؟

12-          حقیقت بهشت و جهنم چیست؟

13-          تجسم اعمال چیست؟

14-          حرکت تکاملی انسان درقیامت چگونه است؟ ( بهشتیان – جهنمیان)

15-          درروایات تصریح شده که همه انسانها از جهنم عبور می کند ، چگونه این موضوع شامل اولیا الله و معصومین و بهشتیان می شود؟

16-          نفخ صور اول ودوم چه تفاوتی باهم دارند؟

17-          محاسبه اعمال در آخرت چگونه است؟

 

 

 

ب) تشیع

 

1-    حقیت توسل چیست؟ باتوجه به آیه « لاتدعون مع الله اله آخر » آیا توسل شرک نیست؟

2-    بعد از رحلت پیامبر(ص) در سقیفه چه گذشت؟ چرا حضرت علی(ع) در سیفه حضور نیافت تا ازحق خود دفاع کند؟

3-    اگر سه خلیفه اول مسیراسلام را عوض کردند، چرا حضرت علی(ع) 25 سال سکوت کرد؟

4-    چرا نام حضرت علی (ع) در قرآن نیامده تا ابهامی در امامت ایشان باقی نماند؟

5-    آیا علم غیب انبیا و اولیاء الهی با آیه شریفه « انی لا اعلم الغیب» تعارض ندارد؟

6-    آیا زیارت قبور ، با مفاد آیات سوره « التکاثر» منافات ندارد؟

7-    مسئله شفاعت را از دیدگاه قرآن بررسی کنید؟

8-    مسئله تبرک رااز دیدگاه قرآن بررسی کنید؟

9-     آیا امام حسین (ع) می دانست اگر به کوفه برود ، به شهادت می رسد؟ اگر می دانستند چرا رفتند؟

 

ج) زن

 

1-    ازدیدگاه اسلام آیا زن از جهت شرافت و حیثیت انسانی با مرد برابر است؟

2-    آیا دراسلام بین زن و مرد از نظ حقوق ووظیفه و کیفر بین زن و مرد تفاوت است یا تبعیض؟

3-    نگرش دین به زن ، نگرشی همراه با تکریم است یا تحقیر؟

4-    آیا اسلام درنحوه تقسیم ارث بین زن ومرد تبعیض قائل شده است؟

5-    آیا حجاب محدودیتی در فعالیتهای اجتماعی زن ایجاد نمی کند؟

6-    چرا خطابهای قرآن بیشتر به مردان است در حالیکه نیمی از جمعیت جامعه زنان هستند؟

7-    اینکه در شهادت دادن یک مرد معادل دو زن محسوب می شود آیا تبعیض نیست؟

8-    ریاست خانوادگی مرد ، حق حضانت کودک و ....... آیا تبعیض بین زن و مرد نیست؟

   

 

د) آموزه ها ی دینی

1-    چرا قرآن را معجزه می دانیم؟

2-    چه دلایلی بر عدم تحریف قرآن وجود دارد؟

3-    منظور از آیات محکم و متشابه چیست؟

4-    نسخ را تعریف کرده و فلسفه آن را بیان کنید؟

5-    حکمت ازدواجهای متعدد پیامبر(ص) را بررسی کنید.

6-    نمونه هایی از اعجازهای علمی قرآن را بیان کنید.

7-    چرا درقرآن داستان بنی اسرائی بسیار تکرار شده است؟

/ 0 نظر / 10 بازدید