آیا عزاداری برای انبیاء و اولیاء ریشه قرآنی دارد؟

یک سوال دینی از مدعیان مذهبی

 

آیا در شریعت اسلامی و کتاب اصلی مسلمانان آیه و یا سوره ای درباره ی عزاداری مسلمانان برای انبیا واولیا آمده است ؟؟

لطفا درصورت وجود چنین سندی درقران شماره آیه وسوره را ارسال بفرمایید

حدیث و گفته ی پیغمبر بماند

برای جواب دادن به آن عجله ای نکنید تا آخر سال قمری وقت دارید .

مخلص شما یک پژوهشگر مستقل وعامی

 

پاسخ

اول : نمونه عینی عزا و گریه در قرآن کریم سوگواری و گریة حضرت یعقوب (ع)در فراق یوسف است( یوسف – 84) که بنا بر نقل زمخشری هفتاد سال گریه کرد و پاداش آن گریه ها برابر با پاداش هفتاد شهید می باشد. بنابراین عزاداری و گریه در مصائب برگزیدگان الهی و اهلبیت (ع) مورد تأیید است و در قرآن و روایات هیچگونه نهی و مذمتی از آن نشده است.

 

دوم  : خداوند متعال فریاد زدن به بدگویی را دوست ندارد، جز برای کسانی که مورد ستم قرار گرفته اند.( نساء-148)

شهادت ائمه (ع) و اولیاءالهی مصداق عینی ظلم در جامعه است ، بنابراین افشاگری و بدگویی آشکار و رسواییِ ستمگران با قرآن منافاتی ندارد  لذا مدیحه سرایی و بیان مصایب و گردهمایی های گسترده به منزله  برائت و بیزاری از دشمنان خدا مصادیقی از اعتراض است .

 

سوم : اگر برای یک عمل و رفتار، دلیلی بر نفی یا اثبات آن وجود نداشته باشد، از نظر عقلی، نبود دلیل به معنای آن نیست که آن عمل یا رفتار، غیر مشروع است؛ چنان که از نظر شرع نیز روشن است که صرف نبودن استدلال، دلیل بر غیرمشروع بودن نیست و گرنه بایستی بسیاری از اعمال و رفتار مسلمانان که در صدر اسلام نبوده و پس از آن پدید آمده را غیرمشروع دانست.

 

جهت دریافت منبع مطالب فوق اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 18 بازدید