سگ بازی امام حسین و سانسور روحانیون شیعه

اصل شبهه

بزرگترین روحانیون شیعه احادیث و روایات را به دلخواه خود و برای فریب مردم سانسور می کنند. در کتاب کافی که معتبرترین کتاب شیعیان پس از قرآن می باشد روایتی ناقص وجود دارد که شیخ کلینی آنرا سانسور کرده است، ولی از قضا در کتب دیگري که همین روایت را آورده اند آنرا به صورت کامل نقل کرده اند که در این مقاله به آن می پردازیم.

🔸روایت ازین قرار است که جبرئیل علت عدم ورودش به خانه را وجود مسائلی می داند که در کتاب کافی این مسائل را بیان نکرده و حدیث را از همین جا سانسور کرده است. روایتی در اصول کافی آمده از این قرار هست:

🔹أمیر المومنین فرمودند: که پیامبر ارشاد نمودند که جبریل گفته ما فرشتگان به خانه اي که در آن عکسی زیر پا گذاشته نمی شود؛ وارد نمی شویم... در ادامه نوشته شده که حدیث مختصر شده است!!

✅ منبع: (کتاب الکافی- ط الاسلامیۀ - نویسنده: الشیخ الکلینی جلد ۶ صفحه ۵۲۸ حدیث ۱۳)

🔸حالا دلیل اینکه چرا حدیث مختصر یا همان سانسور شده است را با رجوع به اصل حدیث در کتابی دیگر بیان می کنیم. احمد بن محمد بن خالد البرقی که یکی از روحانیون بزرگ شیعه می باشد در کتاب خود به نام المحاسن این روایت را به صورت کامل شرح داده است: 

🔹ترجمه: پیامبر فرمود: یا علی جبرائیل امروز صبح پیش من آمد و بیرون درِ خانه سلام کرد و داخل نشد. به او گفتم: داخل شوید. گفت ما فرشتگان، داخل خانه اي که در آن مثل آنچه در خانه شماست باشد، نمی شویم. من او را در این سخن تصدیق کردم و به فحص و تفتیش در خانه برخاستم که ناگاه دیدم توله سگی که حسین بن علی روز گذشته با او بازي می کرد شب زیر تخت خواب رفته و من آن را از خانه بیرون کردم. آنگاه جبرئیل داخل شد. گفتم: مگر شما داخل خانه اي که در آن سگ باشد، نمی شوید؟ گفت: ما داخل خانه اي که در آن سگ، یا آدم جنب و یا مجسمه و عکسی که زیر پا گذاشته نشود، باشد نمی شویم.

✅ منبع: (کتاب المحاسن، نویسنده: أحمد بن محمد بن خالد البرقی، جلد ۲ صفحه ۶۱۵)

🔸خوب دیدید که جبرئیل به علت وجود یک توله سگ که امام حسین با آن بازي می کرده و در خانه بوده، نمی توانسته وارده خانه شود.

🔹همانطور که همه می دانید داشتن سگ و بازي با او از دید اسلام و مسلمانان کاري پست و حقیرانه است و برخورد این قوم با این حیوان باوفا و مهربان چقدر زشت و وحشیانه است.

🔸همینطور هم می دانید که آخوندهاي شیاد شیعه بر بالاي منابر فریاد می زنند که یزید سگ باز بوده و سگ داشته و این کار یزید را حقیرانه می دانند، حال باید پاسخ بدهند که همین کار را امام حسین خودشان نیز انجام می داده و به گفته امامشان همین کار علت عدم ورود جبرئیل به خانه شده بود. آیا وقت آن نرسیده که چرندیات این جماعت عمامه به سر بی مغز را دور ریخت؟

 

پاسخ

اول : در سند این روایت عمرو بن شمر ، کذاب و مطعون و متهم وجود دارد !همچنین راوی مجهول یحیی الکندی ، لذا این روایت معتبر نیست .

دوم : اصل این روایت در کتب مخالفین شیعه نقل شده و حتی برخی از آنها حدیث را تصحیح کرده و آن را به امام حسن (ع) نسبت داده اند

سوم : و شیخ عباس قمی این خبر را از موضوعات وضع شده ( نه روایت ضعیف) به وسیله ی عمرو بن شمر می داند.

زیرا همین روایت با اسانید دیگری نیز نقل شده اما خبری از این بخش (بازی با توله سگ ...)در آن ها نیست ! همین مطلب ثابت می سازد که این عبارت توسط وضاعین و جاعلین به این خبر اضافه شده است. (این مطلب بحثی است علمی و از قواعد مقبول و مشهور در علم الحدیث می باشد)

چهارم : اهل بیت (ع) به فرموده قرآن معصوم هستند (الأحزاب/33) و بر اساس روایات قطعی ( نهی از نگهداری سگ در خانه ) چنانچه این روایت صحیح السند و یا ضعیف السند هم باشد ، چون با قرآن تعارض دارد کنار گذاشته می شود.

پنجم : بر اساس قاعده ی تفقیر النص یک محدث و یا فقیه در مورد تک تک اجزای حدیث قرینه سنجی کرده و به بخش هایی که از این قرینه سنجی نمره ی قبولی بگیرند استناد کرده و آن را نقل می کند. لذا شیخ کلینی هیچ قرینه ای در این عبارت ( سگ بازی ... ) نداشته لذا آن را نقل نکرده .بخصوص وقتی بر مبنای قرائن متعدد و قوی ثابت گردد که زیاده ای در یک حدیث ، مجعول و موضوع است نقل آن نیز جایز نمی باشد

منبع : وبلاگ حقانیت شیعه و رد شبهات


/ 0 نظر / 6 بازدید