فرق بین شاخ گاو و پستان گاو

فرق بین شاخ گاو و پستان گاو

اصل شبهه

ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و یا جراح مالزی

او در خانوادهەای 11 نفره چشم بە دنیا گشود و با موز فروشی شروع بە تحصیل کرد.

در سالهایی که مالزی در اشغال انگلیس بود، در رشته پزشکی در کشور همسایه ادامه تحصیل داد و بە عنوان جراح در ارتش انگلیس مشغول بکار شد. پس از خروج انگلیس از مالزی، مشغول طبابت شد. او نیمی از درآمدش را خرج افراد فقیر می کرد.

در سال 1964 به عنوان نماینده مجلس وارد مجلس شد و پس از 17 سال و کسب مدارج دولتی، به کسوت نخست وزیری مالزی درآمد. او مالزی را با درآمد سرانه کمتر از 100 دلار را به 1600 دلار و سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری را به 98 میلیارد دلار و میزان صادرات را به رقم قابل توجه 200 میلیارد دلار رساند. او را بعنوان جراح اقتصادی و سیاسی مالزی می نامند و اینچنین بود که یک موز فروش با عشق به میهن و با علم و مهارت توانست کشورش را از یک موش به ببر تبدیل کند و در سال 2003 بدون اینکه بخواهد حکومت موروثی بە وجود آورد، از قدرت کناره گیری کرد و مالزی را پس از چین، ژاپن و کره به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی آسیا معرفی کند ........

سالها پیش ماهاتیر محمد به ایران آمده و در یک گفتگوی زنده در صدا و سیمای ج. ا.ا شرکت کرد. مجری از او پرسید: حال کە آمریکا دشمن مشترک همه ؛مسلمانان است. چرا شما مثل ایران با آمریکا مبارزه نمی کنید؟ ماهاتیر محمد در پاسخ گفت: بله! درست می فرمایید! آمریکا مانند یک گاو شیرده خشمگین است. منتها ما در مالزی پستانهای او را چسبیدەایم و شما در ایران شاخ او را!

چقدر در نگاه ها تفاوت وجود دارد! رفتار خردمندانه همیشه عامل پیشرفت ملتها و کشورهاست.

 

پاسخ

 

اول : ماهاتیر محمد در چه تاریخی به ایران سفر کرده و در کدام شبکه تلویزیونی برنامه زنده داشته ؟ هیچ!

دوم : ایشان در مواضع ضد امریکایی و ضد اسرائیلی از ایران حمایت می کند 

 سوم : آمریکا چه کمکی به پیشرفت مالزی کرده است ؟ به گفته نخست وزیر مالزی سرمایه داران آمریکایی و صهیونیست در بحران اقتصادی در 1997 میلادی  یک شبه مالزی را به خاک سیاه نشاندند . پس به جرات می توان گفت : آمریکا گاو نر است ، پستانی ندارد که شیر دهد

/ 0 نظر / 7 بازدید