لطفاً به ریش یونانی ها نخندید!!!!!!!!!!!!

خودشونو با قمه زخمی میکنن یا در وصف دلاوریهای داریوش و کاوه آهنگر و آرش کمانگیر حرف ها میزنن و نذری برا تولدشون میدن یا حلوا برا وفاتشون و در سال سی چهل روز رو برا این مراسم تعطیل میکنن بدتر از همه زندگیشونو میفروشن میان زیارت آرامگاه کوروش، فکر کنید اگه اینارو

می شنیدید، چقدر به ریششون میخندیدید و یونانیها رو مسخره میکردید بخاطر حماقتشون!!

فقط خواستم بگم اعراب هم الان همین حس رو نسبت به ما دارن.

پاسخ

این شبهه با هدف اسلام ستیزی سعی می کند اسلام را دین عربی نشان دهد و با تمسک  به یک  افسانه به خیال خود موفق شده اعتقادات ایرانیان عاشق اسلام و تشیع را به تمسخر بگیرد.

لذا می گوییم:

اول: اگر مردم یونان چنین کارهایی ( عزاداری و نوحه وقمه برای سهراب و ........ زیارت آرامگاه کوروش.....) می کردند مسلماٌ بخاطر حماقتشون به ریششون می خندیدیم ،  چون معنا ندارد انسان برای کسانیکه بر انها یورش بردند و غارتشان کردند و چیزی بهتر به آنان ندادند چنین دلسوزی کنند.

دوم: ایران و ایرانی هویت خود ، ازادگی و حریت خود را در دامن اسلام پیدا کرد.

چگونه ممکن است ایرانی فراموش کند ظلم حکومت ساسانی در پناه  فرمانهای ایین خرافی زرتشت ؟

چگونه ممکن است ایرانی  فراموش کند روزگاری را که علم و دانش در انحصار طبقه اشراف بود؟

چگونه ممکن است ایرانی فراموش کند با ورود اسلام به ایران توانستند دانشمندان بزرگی به جهان تقدیم کنند که پایه گذار علم و هنر و ... در جامعه انسانی شدند؟

سوم: اسلام نه دین عربی که دین انسانی است . جایی که غربیان تمدن خود را مدیون اسلام می دانند چرا ایرانی برای ولی نعمت هایش عزاداری ونوحه خوانی نکند؟(1)

چهارم: این عزاداری ها و نوحه خوانی ها و زیارت ها رمز بقای تشیع و اسلام است و مختص به ایرانی نیست . در اربعین حسینی می بینیم غیر مسلمانانی که  در کنار مسلمانان دیگر (اعم از شیعه و سنی ، عرب و غیر عرب ، ایرانی و آروپایی و ...) عزاداری می کنند.

 

پنجم : نام امام حسین  ( ع)  در سراسر دنیا طنین انداز است. (2)

اذان اسلامی 14 قرن پیش که ابتدا در شهر مکه هم ممنوع بود در سراسر دنیا پخش می شود.

 

نتیجه :

اگر یونانیها از حمله ایران به کشورشان فقط یکی از این فواید که گفته شد نصیبشان شده بود ، باید عزاداری می کردند باید.......

و ما انها را ستایش می کردیم.

 

پی نوشت:

(1) امام حسین(ع) از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/114/5467/51551/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%28%D8%B9%29-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

 

 

 

(2) غرب تمدن خود را مدیون اسلام است

http://mortezamotahari.com/fa/questionview.html?QuestionID=62175

تآثیر تمدن اسلامی در شکوفایی تمدن غرب

http://rezvanelm.aqr.ir/portal/home/?news/187102/249673/263770/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8

همچنین

http://marifat.nashriyat.ir/node/715

 

تآثیر هنر اسلامی بر غرب

http://www.hoviatema.ir/News/Item/508/16/508.html


گوستاولوبون در«تاریخ تمدن اسلام در غرب» می گوید: شریعت و آیین اسلام در اقوامی که آن را قبول نموده تأثیری به سزا بخشیده است. در دنیا خیلی کمتر مذهبی پیدا شده که به قدر اسلام در قلوب پیروانش نفوذ و اقتدار داشته بلکه غیر از اسلام شاید مذهبی یافت نشود که تا این قدر حکومت و اقتدارش دوام کرده باشد، چه، قرآن کریم که مرکز اصلی است اثرش در تمام افعال و عادات مسلمین از کلی و جزئی ظاهر و آشکار می باشد. (تاریخ تمدن اسلام و عرب، چاپ چهارم، صفحه 552)

http://tahoor.com/fa/Article/View/23127

/ 0 نظر / 13 بازدید