# دانشجویان

رضا شاه: ببینید وقتی اومدم تا وقتی رفتم چه گندی به این مملکت زدم.

ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺍﻣﯿﺮ ﻣﻮﯾﺪ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﻮﻫﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩ... ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 80 بازدید

خسارتهای جنگی که آنرا نعمت خواندیم و انرژی هسته ای که تحریم و فقر داشت!!!!

?? برای ملت... نعمت خواندیم...!!! ?? و بعد از نوشیدن جام زهر..!، هرگز اقدامی برای دریافت خسارت هزار میلیارد دلاری از عراق نکردیم....!!! و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید