# شیعه

خسارتهای جنگی که آنرا نعمت خواندیم و انرژی هسته ای که تحریم و فقر داشت!!!!

?? برای ملت... نعمت خواندیم...!!! ?? و بعد از نوشیدن جام زهر..!، هرگز اقدامی برای دریافت خسارت هزار میلیارد دلاری از عراق نکردیم....!!! و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید