ماجرای دلواپسان و عاقبت برجام

 با تابش آفتاب برجام در جغرافیای سیاسی کشور آثار این خسارت محض و تقریباٌ هیچ موجب شده دولتمردان در صدد توجیه شکست برآمده وسعی کنند این شکست را به دلواپسان نسبت دهند . زیرا دلواپسان همان هایی بودند که قبل از برجام با دشمن شناسی و بصیرت بدعهدی های طرف مقابل را تذکر می دادند . بی اختیار به یاد داستان زیر افتادم:

روزی ملا روی شاخه ی درختی نشسته بود و انتهای شاخه را می برید . رهگذری به او هشدار داد که با این کار به زمین خواهی افتاد.

یکی بر سر شاخ ، بن می برید           خداوند بستان نگـه کـرد و دیـد

بگفتـا گـر این مرد بد می‌کند               نه با من که با نفس خود می‌کند

ملا هم با تمسخر به رهگذر گفت: مگر تو خدایی که از آینده خبر می دهی؟ لاجرم هنوز رهگذر چندان دور نشده بود که ملا با شاخه بر زمین افتاد خود را جمع و جور کرد و به دنبال مرد دوید و به او گفت : تو یا پیغمبری یا پسر پیغمبر که از آینده خبر داری

0128.jpg

با این تفاوت که ملا انصافش بیشتر از عقلش بود و این جماعت بی انصافیشان بیشتر از عقلشان

 


/ 0 نظر / 13 بازدید